Titia Gopali

Bewindvoering, mentorschap en budgetbeheer

Kwetsbare ouderen, gehandicapten, analfabeten en sociaal zwakkeren help ik met maatwerk om tot een passende oplossing te komen voor hun financiële en persoonlijke problemen.

Mijn diensten

Samen kunnen wij ervoor zorgen dat kwetsbare ouderen, gehandicapten, analfabeten en sociaal zwakkeren, financiële en persoonlijke problemen tot het verleden behoren en zij een nieuwe start kunnen maken. Door middel van mijn bewindvoering, mentorshap en budgetbeheer diensten.

block item img

Bewindvoering

Als iemand van 18 jaar of ouder niet meer goed voor een deel of het geheel van zijn geldzaken kan zorgen, kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet.

In de dagelijkse praktijk krijg ik als bewindvoerder te maken met een groot scala aan werkzaamheden, voortvloeiend uit mijn taken en verantwoordelijkheden zoals ze in de wet- en regelgeving zijn vastgelegd.

Contact opnemen

block item img

Mentorschap

Wanneer iemand niet zelf over zijn persoonlijke zaken kan zorgen is zijn mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begeleiding. Een mentor is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger van die persoon. 

Als mentor neem ik beslissingen op het persoonlijk vlak en heb ik bij het vervullen van die taak de plicht om de persoon zoveel mogelijk zelf te laten beslissen en om een zelfstandige optreden van zo iemand te bevorderen. Ook heb ik als de mentor tot taak om op andere gebieden op het persoonlijk vlak de belangen van iemand in de gaten te houden en hem raad te geven.

Contact opnemen

 

block item img

Budgetbeheer

Budgetbeheer is financiële hulp bij het op orde brengen en houden van geldzaken bij mensen die daartoe zelf niet in staat zijn. Budgetbeheer moet voorkomen dat er betalingsproblemen ontstaan of verder oplopen.

Bij budgetbeheer blijft de verantwoordelijkheid bij betrokkene zelf; die ontvangt dus nog zelf post, die moet zelf de rekeningen doorsturen naar de budgetbeheerder en die moet zelf wijzigingen doorgeven.

In geval van budgetbeheer wordt het inkomen op een rekening gestort, die ik dan beheer. De persoon ontvangt een bedrag voor eten en drinken. Ik beheer dan het budget en betaal de vaste lasten van die rekening.

Contact opnemen

Over Titia Gopali

Mijn missie is om de zwakken in onze samenleving te helpen. Ik geloof dat de zwakkeren geholpen kunnen worden als we out of the box gaan denken. Kleinschaligheid, flexibiliteit en denken in mogelijkheden in plaats van obstakels leiden tot succes.

 

Ik heb ervaring in het werken met zwakken in onze sameleving. Mijn werk bestaat uit het begeleiden van kwetsbare ouderen, gehandicapten, analfabeten en sociaal zwakkeren die te maken hadden met financiële en persoonlijke problemen. Tevens geef ik graag advies aan familieleden of geliefden die met soortgelijke problemen kampen, over hoe die kunt ondersteunen en hoe zij met hun uitdagingen kunnen omgaan.

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend advies.

Contact

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag 09:00-12:00 uur

Informatie

Titia R Gopali bewindvoering, mentorschap en budgetbeheer
KvK-nummer: 84200928
Amazonestraat 27
3207 NA Spijkenisse
0181-508477
t.r.gopalibewindvoering@gmail.com

Vragen?

Neem dan contact met mij op en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan via 0181-508477.